Állásajánlat

PÁNDY KÁLMÁN MEGYEI KÓRHÁZ GYULA

                                                                                                         

 

Várjuk a pályakezdő orvos munkatársakat

 

A Pándy Kálmán Megyei Kórház 1474 ággyal és
közel 140 járóbeteg szakrendeléssel a kialakított
beteg-beutalási rend szerint végzi a betegek
ellátását. Gyógyító egységeinkben szolgáltatásainkkal
igyekszünk megfelelni a lakosság egészségügyi
ellátással kapcsolatos jogos kívánalmainak csakúgy,
mint az egészségügy korszerű szakmai követelményeinek.

 

 

 

A magas színvonalú ellátást mintegy 2100
munkatársunk biztosítja, akik évente 40.000
fekvő- és további 900.000 járóbeteget látnak el.
A kiemelkedő gyógyító és ápolási-gondozási
teljesítményt csak megfelelő képzettséggel és
elhivatottsággal rendelkező munkatársak tudják
biztosítani, amelyhez minden támogatást
igyekszünk számukra megadni.

 

 

 

Épületeink és műszerparkunk folyamatos bővítése,
korszerűsítése által igyekszünk a kor követelményeinek
megfelelően növelni az ellátás biztonságát és
komfortfokozatát. Hosszútávon megvalósítani
kívánt orvos szakmai elképzeléseink szerint,
a fejlesztések kapcsán arra törekszünk, hogy
az Intézményben a szívsebészet, és a szervátültetés
kivételével a sebészeti szakmák mindegyike, a
mindenkori szakmai színvonalak megfelelően
folyamatosan fejlődjön, pl.: mellkas sebészet,
fej-nyak sebészet korszerű műtéti eljárásainak
bevezetése, a jelenlegi műtéti repertoár fejlesztése.

 

A belgyógyászati szakmák tekintetében elengedhetetlen a heamodinamikai laboratórium mielőbbi kialakítása, a szívkatéterezés elindítása, valamit a lehetőségekhez mérten a hematológiai ágyszám fejlesztése.
Számunkra hivatásunk gyakorlása "a beteg érdeke a legfőbb törvény", hitvallásunk alapján szolgáljuk a hozzánk segítségért fordulókat.
 

 

Aktuális állásajánlataink az alábbi orvos szakmai területekre vonatkoznak:

  • neurológia

  • sürgősségi orvostan

  • szülészet-nőgyógyászat - rezidens és szakorvosi állások

  • tüdőgyógyászat

Gyula, 2011. április 12.

Dr. Kovács József
főigazgató főorvos